Jørgen Bøckmans hovedoppgave

Tittel: "Smedverktøy" fra norske jernaldergraver. En bruksanalyse av redskapene i Jan Petersens oversikt over smedgraver.

Undertegnede avla eksamen i hovedfag i nordisk arkeologi våren 2007. Oppgaven er levert elektronisk og er tilgjengelig på Digitale utgivelser ved UiO (DUO), men grunnet tekniske problemer kom ikke vedlegget med funnlisten med i den versjonen. Både vedlegget og hovedoppgaven kan lastes ned her.

Hovedoppgaven (PDF, 2,3 MB)

Vedlegg B - Funnliste (PDF, 147 KB)

For å få plass til funnlisten i oppgavens A4-format, måtte listen reduseres en del. Noe informasjon har derfor falt bort. Jeg har her gjort tilgjengelig den originale arbeidsversjonen av funnlisten, men gjør oppmerksom på at den ikke er laget med tanke på at den skal være lesbar for andre.

Komplett arbeidsversjon av funnlisten (Excel, 342 KB)

Jeg vil jobbe videre med dette materialet etter eksamen, og det er sannsynlig at videre resultater blir lagt ut på nett. Oppdateringer blir i så fall tilgjengelige via denne siden.

[Tilbake til hovedsiden]

Oppdatert 15/9 2007